Hoe maak je een case study?

Hoe maak je een case study?

Zo schrijf je een ijzersterke case study in 5 stappen:

 1. Een case study schrijven dat past bij je doelgroep. Voordat je een case study gaat schrijven moet je eerst goed bedenken welke probleemstuk het beste past bij doelgroep (buyers persona).
 2. De juiste klant kiezen.
 3. Vertel een verhaal.
 4. Schrijven.
 5. Promoot je case study.

Hoe werkt een case study?

Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, medisch, klinisch of business-gerelateerd onderzoek.

Wat is een ns1 studie?

Een gevalsstudie of gevalstudie (soms ook casestudy naar het Engelse case study) kan als onderwijzende methode en als onderzoeksmethode gebruikt worden. Als onderwijsmethode wordt bij een gevalsstudie aan de studenten een casus voorgelegd die een (meestal fictieve of historische) probleemsituatie uitbeeldt.

Hoe maak je een goede case?

Maar hoe schrijf je een goede, aansprekende case?…2. Houd een interview

 1. Wat was de situatie voordat je met ons bedrijf in aanraking kwam?
 2. Hoe kwam je in aanraking met ons bedrijf?
 3. Waarom besloot je om voor ons te kiezen?
 4. Hoe is het vervolgtraject verlopen?
 5. Wat was het eindresultaat?
 6. Hoe vond je het om met ons te werken?

Wat is een case serie onderzoek?

Dit is een niet-gecontroleerd observationeel onderzoek waarbij men de kenmerken van een aantal pati├źnten (cases) met een bepaalde ziekte beschrijft. Een case-series kan o.a. aanleiding geven tot het formuleren van een hypothese die in een gecontroleerd experimenteel onderzoek kan worden getoetst.

Hoe schrijf je een case?

3. Schrijf je case study

 1. Begin met een introductie van het bedrijf.
 2. Beschrijf vervolgens de situatie en ‘de probleemstelling’ van de klant.
 3. Ga vervolgens kort en bondig in op hoe jouw bedrijf dit probleem heeft aangepakt en uitgevoerd.
 4. Toon het eindresultaat zo concreet mogelijk.

Wat is het onderzoeksmodel?

Een conceptueel model, conceptueel raamwerk of onderzoeksmodel is een visuele weergave van de variabelen en de veronderstelde relaties hiertussen die je onderzoekt. Het is in feite een grafische weergave van de verwachtingen of bevindingen. Daarmee is het de leidraad om je scriptie structuur te geven.

Wat is gefundeerde theorie?

Gefundeerde theorie (Engels: grounded theory) is een sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethode voor de ontwikkeling van theorie├źn door het systematisch verzamelen en analyseren van kwalitatieve gegevens (interviewtranscripten, observatieprotocollen).

Hoe schrijf je een goede klantcase?

In een klantcase, testimonial of referentieverhaal vertelt je klant over jouw product of dienst. Hij vertelt wat zijn gebruiksdoel is, hoe de product of dienst ingezet is en wat de voordelen zijn. Vaak werkt dit versterkend, omdat de woorden van de klant overtuigender zijn dan jouw woorden.