Hoe stel je een formele mail op?

Hoe stel je een formele mail op?

In formele brieven en e-mails is de aanhef bij voorkeur Geachte heer Jansen of Geachte mevrouw Pauwels of Geachte in combinatie met een ander zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld Geachte lezer, Geacht bestuur.

Hoe begin je een mail naar je baas?

Bij zakelijke correspondentie ligt dan een aanhef met Geachte voor de hand. Als je iemand beter kent, dan gebruik je een informele aanhef met bijvoorbeeld Beste, Dag of Hallo. In beide gevallen heb je de mogelijkheid om de aanhef persoonlijk te maken.

Hoe begin je een mail naar iemand die je niet kent?

Je kunt beginnen met Geachte (als je iemand helemaal niet kent), en daarna ga je verder met heer of mevrouw. Geen enkele andere keus. Geachte Bert, onmogelijk. En als je iemand kent, schrijf je Beste met de voornaam.

Hoe stuur je een mail naar iemand?

Een e-mailbericht maken en verzenden

  1. Selecteer Start > Nieuwe e-mail.
  2. Voeg ontvangers, een onderwerp en een bericht in de hoofdtekst van het e-mailbericht toe.
  3. Selecteer Verzenden.

Hoe sluit je een mail af in afwachting?

Je kunt een brief of email afsluiten door in afwachting van uw reactie, of in afwachting van uw reactie verblijf ik te gebruiken. Op deze manier sluit je de brief erg zakelijk af. Het is een klassieke, formele en afstandelijke afsluiting.

Hoe vraag je netjes om een snelle reactie?

Wij hopen spoedig iets van u te vernemen. Graag zie ik uw antwoord zo spoedig mogelijk tegemoet. Ik zie uw reactie graag tegemoet. In afwachting van uw spoedige reactie, …

Hoe rond je een mail af?

Een correcte, zakelijke groet hoeft niet overdreven formeel te zijn. De meest gebruikelijke slotgroet is: Met vriendelijke groet(en). Te formeel is een slotgroet als: Hoogachtend, of Met hoogachting. Te informeel is een slotgroet als: Groetjes, of Hartelijks.

Hoe begin je een brief aan een onbekende?

Als naam en geslacht van de geadresseerde onbekend zijn, kiest u voor …

  1. Geachte heer, mevrouw, (liever niet: Geachte heer/mevrouw,)
  2. Geachte dames en heren,

Hoe sluit je een mail af informeel?

Slotgroet

  1. Met vriendelijke groeten.
  2. Met vriendelijke groet.
  3. Vriendelijke groeten.
  4. Vriendelijke groet.

Hoe schrijf je e-mailadres?

De correcte spelling is e-mailadres, met koppelteken. In een woord dat bestaat uit een initiaalwoord (zoals e van electronic) en een zelfstandig naamwoord (zoals mail), staat er een koppelteken tussen beide delen: e-mail, e-boek, pc‐tafel, plasma-tv.

Wat is een afsluitende zin?

Afsluiting brief, afsluitende zin Na het inhoudelijke gedeelte van je brief sluit je af met een afsluitende zin. Dit kunnen verschillende soorten afsluitingen zijn, afhankelijk van wat je van de lezer als vervolg wil op je brief.

Wat is een goede afsluitende zin?

In een slotzin geef je aan wat je van de lezer verwacht, hoe iets verder gaat of welke actie jij gaat ondernemen. Net als bij openingszinnen is het soms lastig een goede slotzin te vinden. Ook een slotzin moet passen bij de inhoud van de brief of e-mail die je schrijft.